Trafik Kazası Tazminatınızı Almanıza Yardımcı Oluyoruz

Ölümlü Trafik Kazalarinda Tazminat Hesaplama

  • 10 ay önce, admin tarafından yazılmıştır.
  • 0 Yorum
  • Genel

Ölümlü tarfik kazalarında hayatını kaybeden mağdur yakınlarına ödenecek tazminatın tutarı, sigorta poliçelerinde üst sınır olarak belirtilmekte. Burda belirtilen rakamlar bahsettiğimiz gibi üst sınırdır, peki benim yakınım nekadar tazminat alacak diye sorulursa bu soruya net cevap vermek yanlış olur, çünkü mağdur yakınlarına ödenecek tazminatı dava açılmış ise mahkemenin atayacağı bilir kişi tarafından hesaplanmakta, eğer dava açılmadan sigorta şirketine başvurulmuş ise şirketlerin bünyesinde bulunan bilir kişi bu hesaplamayı yapmaktadır.

trafik kazasında tazminat hesapmlama Ölümlü Trafik Kazalarinda Tazminat Hesaplama

Trafik Kazalarinda Tazminat Hesaplama

Peki bu hesaplama neye dayanarak yapılmakta diye soracak olursak; bu hesaplama haytaını kaybeden kişinin Yaşı, aile ekonomisine katkısı, geride kalan destekten yoksun kalan kişi sayısı gibi, kriterler gözönünde bulundurularak hesaplanmaktadır, örneğin bir kazada hayatını kaybeden 65 yaşındaki bir kişi yakınına ödenecek tutar ile 25 yaşında kazada hayatını kaybeden kişi yakınlarına ödenecek tutar farklı olacaktır. Yani genç Yaşta trafik kazasında hayatını kaybeden kişi yakınlarına ödencek tutar biraz daha fazla olcaktır.

tazminat hesaplma Ölümlü Trafik Kazalarinda Tazminat Hesaplama

Tafik Kazası Tazminatı ile İlgili Sormak İstdiğiniz Sorularınızı

Yan Taraftaki İletişim Formunu Doldurarak Detaylı Bilgi Alabilirsiniz.

 

Ölümlü Trafik Kazası Tazminatı

  • 11 ay önce, admin tarafından yazılmıştır.
  • 0 Yorum
  • Genel

Ölüm veya yaralama olan trafik kazalarında araç sürücüsü  yada araç işletmecisinin  kusuru bulunduğu durumlarda, ölen kişinin yada yaralanan kişinin aile bireylerine ve 3. Kişilere tazminat ödenmemesi  şeklindeki  Yerel Mahkemenin kararı,  Yargıtay tarafınca bozulup aile bireylerinin destekten yoksun kalan iyiniyetli 3. Kişi kabul edilmeleri  gerektiği  yönünde karar verildi.

 

Yargıtay- Genel-Hukuk Kurulu, başlatılan bir dava üzerine trafik kazası esnasında yada hastaneye kaldırıldığına ölen kişi tamamen  kusurlu bulunsa da yakınlarına tazminat ödenmesi kararına verdi. Yakınlarını trafik kazasında yitiren yüzlerce kişi için umut olan karar, Ölen kişi kusurlu olsa bile yakınlarının bir kusuru yok gerekçesine dayandırıldı.

kazazede ailelere iyi haber Ölümlü Trafik Kazası Tazminatı

ARTIK HATLI SÜRÜCÜ VE ARAÇ SAHİBİNİN YAKILARINADA TAZMİNAT ALABİLECEK !

Danıştay’ın verdiği bu karar 2008 yılına kadar olan tazminat şartlarını da baştan aşağı değiştirmiş oldu.

Yargıtay , ‘Davacıların ölenin salt mirasçısı sıfatıyla değil, destekten yoksun kalan üçüncü kişi sıfatıyla dava açtıklarına, ölüm nedeniyle doğrudan davacılar üzerinde doğan destekten yoksunluk zararının oluşumundaki kusurun davacılara yansıtılamayacağına; dolayısıyla araç sürücüsünün veya işletenin tam kusurlu olmaları halinde, desteğinden yoksun kalan davacıları etkilemeyeceğine; 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu ve Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları’na göre, aracın zorunlu mali sorumluluk sigortacısı davalı sigorta şirketi, işletenin üçüncü kişilere verdiği zararları teminat altına aldığına ve olayda işleten veya sürücü tam kusurlu olsalar bile, destekten yoksun kalan davacılar da zarar gören üçüncü kişi konumunda bulunduğundan, davalı sigorta şirketinin sorumlu olacağına karar vermek gerekir. (HGK’nun 15.6.2011 gün ve 2011/17-142 esas-411 karar, HGK’nun 22.2.2012 gün 2011/17-787 esas 2012/92 karar sayılı ilamları uyarınca)’ şeklindeki kararı ile bu konuda daha önceki görüşünü değiştirmiş oldu.

 

KARAR TEMYİZ EDİLDİ

Bozma kararına konu trafik kazasına ilişkin dava İstanbul 7. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2010/492 E. 2011/246 K. Sayılı davanın reddi yönünde ki karar davacılar F.E. ve T.E. vekili tarafından temyiz edildi.

Yargıtay 17. Hukuk Dairesi Yerel Mahkeme Kararı hakkında  ‘Bozma kararı’ verdi.

Bozma kararını değerlendiren davacılar vekili Avukat trafik kazaları neticesinde doğan acıların telafisinin  mümkün olmadığını, ailelerin fertlerini trafik terörüne kurban verdiklerini acılarının çok büyük olduğunu, geride kalanların taleplerinin ise sigorta şirketlerince olumsuz yanıtlanması ile acı ve kederlerinin daha da büyüdüğünü belirterek, ‘Yargıtay bozma ilamının isabetli bir karar olduğunu bu yönde verilen kararların  geride kalanların bir nebze olsun maddi manevi taleplerinin karşılayabileceğini, sigorta şirketlerinin ise prestijlerinin ve güvenilirliklerinin artacağını açıklamıştır.’ dedi.

 

Kazalar neticesinde kayıpları olanların, destekten yoksun kalma tazminatı bakımından zamanaşımına uğramaması koşuluyla ihtiyari trafik sigortası(KASKO) ve Zorunlu trafik sigortalarından tazminat taleplerinin karşılanacağını belirtmiştir.

Trafik Kazalarında Ölüm yada Yaralanma

  • 1 sene önce, admin tarafından yazılmıştır.
  • 0 Yorum
  • Genel

Ölüm yada Yaralanmalı Trafik Kazlarında Tazminat

Malesef ülkemizde yaşanan tarfik kazalarının hepsi olmasada çoğunluğu dikkatsiz yada trafik kurallarına riayet etmeyen sürücüler yüzünden meydana gelmekte, bu kazalar sonucunda oluşan maddi hasarın yanında kazaya karışan kişilerin ömür boyu sakat kalmalarına, uzun süren tedavi süreci gecirmelerine hatta yakınlarını kaybetmekte.

maddi manevi tazminat Trafik Kazalarında Ölüm yada Yaralanma

Tarfik Kazası Mağdurları kendilerine Tanınan Hakları Biliyormu?

Bu üzücü durumu yaşayan mağdur olan kişler kendileri yaralanma veya kalıcı bir sakatlık oluşacak hasar aldıysa gerek kendileri için gerekse kazada kaybettikleri yakınları için hem maddi hem manevi Tazminat hakları olduğunu bilmiyor.

Mağdurların bazı durumlarda bu haklarını uygulanan prosedürleri bilmemeleri, sigorta şirketlerinin işi zorlaştırması yada konusunda ehil, uzman olmayan iş takipcileri yüzünden almaları gereken Maddi ve Manevi Tazminatı ya eksik almakta yada süreç yıllar sürmekte.

Tarfik Kazası Mağdurları’ nın hakları olan maddi ve manevi tazminatı ceplerinden hiç masraf etmeden, senelerce beklemden Konusunda Uzman Hukuk Ekibimizle Trafik Kazalrından doğan haklarızı almanıza yardımcı oluyoruz. Kaybettiklerinizi geri getiremeyiz ama geride kalanların haklarının tümünü eksiksiz ve kısa sürede hukuki yollara almanıza yardımcı oluyoruz.

Trafik Kazası Tazminatı, Hertürlü Maddi ve Manevi Tazminatlar

Hakkında Sorularınızı Uzman Ekibimiz Cevaplıyor

 

kaza tazminati Trafik Kazalarında Ölüm yada Yaralanma